آموزش ربات آربیتراژ GAR

نسبت به نیاز خود اشتراک مدنظر را خرید و یا تمدید کنید و در پنل کاربری خود فعال کنید .

نحوه دریافت خرید ، تمدید و فعالسازی اشتراک در پنل کاربری ونسبت به سود مورد نیاز

هیچگونه محدودیتی در خرید، فعالسازی و تمدید اکانت در پنل کاربری نیست، به راحتی اقدام کنید.

آموزش خرید و تمدید و فعالسازی اشتراک

جهت خرید و تمدید و فعالسازی اشتراک استفاده از ربات آربیتراژ میتوانید آموزش تصویری را مشاهده کنید و نسبت به توضیحات که درصد سود و خرید و نحوه سرمایه گذاری توضیح داده شده هست در چند دقیقه کوتاه به راحتی اکانت مدنظر را خرید و تمدید و فعالسازی نمایید .

لیست اشتراک خرید / تمدید و فعالسازی

جهت خریداشتراک مورد نیاز خود میتوانید از لیست ذیل انتخاب کرده و نسبت به سرمایه گذاری در پنل کاربری خود به راحتی بعد از خرید فعالسازی نمایید. در صورت هرگونه مشکل میتوانید از فیلم آموزشی بالا استفاده کرده و یا با همکاران ما در بخش پشتیبانی بروکر GAR در ارتباط باشید .

اشتراک رایگان

360 روز
رایگان
 • درصد سود شما : 40 درصد
 • درصد سود سایت : 60 درصد
 • تعداد صرافی فعال : 86 صرافی
 • تعداد ارز در حال معامله : 150 رمز ارز
 • سقف برداشت روزانه (ریالی) : 100.000.000 تومان
 • سقف برداشت روزانه( رمز ارز) : 5.000 دلار ( تتر )
 • سقف واریز : نامحدود
 • تمدید : نامحدود

اشتراک نقره ای

30 روز
100 تتر (دلار)
 • درصد سود شما : 45 درصد
 • درصد سود سایت : 55 درصد
 • تعداد صرافی فعال : 86 صرافی
 • تعداد ارز در حال معامله : 150 رمز ارز
 • سقف برداشت روزانه (ریالی) : 200.000.000 تومان
 • سقف برداشت روزانه( رمز ارز) : 10.000 دلار ( تتر )
 • سقف واریز : نامحدود
 • تمدید : نامحدود

اشتراک طلایی

30 روز
500 تتر (دلار)
 • درصد سود شما : 50 درصد
 • درصد سود سایت : 50 درصد
 • تعداد صرافی فعال : 86 صرافی
 • تعداد ارز در حال معامله : 150 رمز ارز
 • سقف برداشت روزانه (ریالی) : 300.000.000 تومان
 • سقف برداشت روزانه( رمز ارز) : 15.000 دلار ( تتر )
 • سقف واریز : نامحدود
 • تمدید : نامحدود

اشتراک پلاتینیوم

30 روز
1,000 تتر (دلار)
 • درصد سود شما : 55 درصد
 • درصد سود سایت : 45 درصد
 • تعداد صرافی فعال : 86 صرافی
 • تعداد ارز در حال معامله : 150 رمز ارز
 • سقف برداشت روزانه (ریالی) : 300.000.000 تومان
 • سقف برداشت روزانه( رمز ارز) : 20.000 دلار ( تتر )
 • سقف واریز : نامحدود
 • تمدید : نامحدود

اشتراک پرمیوم

30 روز
2,000 تتر (دلار)
 • درصد سود شما : 60 درصد
 • درصد سود سایت : 40 درصد
 • تعداد صرافی فعال : 86 صرافی
 • تعداد ارز در حال معامله : 150 رمز ارز
 • سقف برداشت روزانه (ریالی) : 500.000.000 تومان
 • سقف برداشت روزانه( رمز ارز) : 30.000 دلار ( تتر )
 • سقف واریز : نامحدود
 • تمدید : نامحدود