لیمیت اوردر و استاپ لیمیت چیست ؟ 

لیمیت اوردر و استاپ لیمیت چیست ؟      ترید اوردر چیست ؟ به معامله دارایی ها بین خریدار و فروشنده ترید گفته می شود . ترید اوردر نسخه یا دستورالعمل مشخصی است که یک قیمت یا طیفی از قیمت ها برای دارایی مورد نظر، مشخص می کند . یعنی در واقع شما از طریق […]